ทำอย่างไรหากบัญชีธนาคารไม่ผ่านอนุมัติ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ