ทำอย่างไรหากลูกค้าไม่ไปเช็คอินเข้าพัก (No-Show)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ